ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด

บีทีเอส

ขึ้น 10 ฟรี 3*

รับพอยท์สะสมทุกครั้งที่ขึ้นบีทีเอส

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ก.พ. - 31 ต.ค. 2565


เงื่อนไขกิจกรรม

1. การรับพอยท์ผ่านบัตรแรบบิท (Rabbit Card)
สมาชิกสามารถรับแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ (“แรบบิท พอยท์”) จากการใช้จ่ายด้วยบัตรแรบบิทที่ร้านค้าพันธมิตรของเรา (ดูร้านค้าทั้งหมดที่นี่ )
- ครั้งที่ 1 ของวัน >> รับ 5 พอยท์
- ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าเดียวกัน >> รับ 1 พอยท์

2. การรับพอยท์ผ่านบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)
สมาชิกสามารถรับแรบบิท พอยท์จากการใช้จ่ายผ่านบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ กับร้านค้าพันธมิตรของเราผ่าน QR Payment, เครื่องสแกนรับชำระเงิน, LINEMAN, LINE STORE, MyShop, การซื้อตั๋วภาพยนตร์การซื้อประกันการจ่ายบิลผ่านเมนู จ่ายบิล*” เช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ครั้งที่ ของวัน >> รับ พอยท์
ครั้งที่ ที่ขึ้นไป ในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าเดียวกัน >> รับ พอยท์*
*จำกัดการรับพอยท์สูงสุด 10 ครั้ง ต่อร้านค้า (ออฟไลน์) ต่อวัน ต่อบัญชีสมาชิก การชำระเงินผ่านเมนู “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” (ออนไลน์) จำกัดการรับพอยท์สูงสุด ครั้ง ต่อร้านค้า ต่อเดือน ต่อบัญชีสมาชิก การใช้จ่ายที่ LINE MAN จะได้รับพอยท์เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น สำหรับค่าจัดส่งจะไม่ได้รับพอยท์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

3. การรับพอยท์ผ่านการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส

3.1 ใหม่! โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์ เป็นโปรแกรมสะสมและแลกแรบบิท พอยท์ จากการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งได้พอยท์มาก โดยสมาชิกสามารถใช้แรบบิท พอยท์แลกเที่ยวเดินทางบีทีเอสได้ฟรีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

3.1.1) การสะสมพอยท์จากโปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์
สมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิท และผู้ใช้บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ เฉพาะประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านอย่างน้อย 5 สถานีเฉพาะบนเส้นทางสายสีลม-สุขุมวิท (ยกเว้นสถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ และไม่รวมส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) จะได้รับแรบบิท พอยท์เป็นรายสัปดาห์ (ต่อหนึ่งบัตรแรบบิท หรือหนึ่งบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์) ในอัตราดังนี้

จำนวนเที่ยวที่สมาชิกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
บีทีเอส

(เที่ยว/สัปดาห์)

จำนวนแรบบิท พอยท์ ที่ได้รับ (พอยท์)

โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์

(รับคะแนนสองเท่าใน เดือนแรก)

โปรแกรมบีทีเอส ชาเลนจ์

(ปกติ)

พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ตุลาคม 2565

0-3

-

-

4

300

150

5

400

200

6

500

250

7

600

300

8

800

400

9

1000

500

10

1200

600

11

1400

700

 12

1600

800


ทั้งนี้ การสะสมแรบบิท พอยท์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

• สำหรับสมาชิกซึ่งชำระค่าโดยสารบีทีเอสในอัตราปกติผ่านบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ผูกไว้กับบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เท่านั้น (ไม่รวมถึงการเดินทางฟรีหรือการเดินทางโดยบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วันที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรโดยสารอื่นที่ไม่ใช่ประเภทเติมเงิน)

• จำนวนเที่ยวเดินทางสะสมของสมาชิกในแต่ละสัปดาห์จะถูกคำนวณตามตารางดังกล่าวข้างต้นต่อบัตรแรบบิท ใบ (จำกัดจำนวนบัตรแรบบิทสูงสุด ใบ ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส) และ/หรือต่อ 1 บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ โดยการคำนวณแรบบิท พอยท์ที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากจำนวนเที่ยวเดินทางสะสมของสมาชิกในแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 03:00 น. ของทุกวันจันทร์ เเละสิ้นสุดในเวลา 02:59 . ของวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป

• แรบบิท พอยท์สะสมจากบัตรแรบบิททุกใบและบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่ผูกไว้ในหนึ่งบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นรายสัปดาห์ โดยแรบบิท พอยท์สะสมที่สมาชิกมีสิทธิได้รับในแต่ละสัปดาห์จะถูกเพิ่มไปยังบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส โดยอัตโนมัติภายในวันพุธของสัปดาห์เดียวกัน

3.1.2) การใช้แรบบิท พอยท์เพื่อแลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส
เฉพาะสมาชิกผู้ที่ผูกบัตรแรบบิทและ/หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ เข้ากับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสที่จะสามารถใช้แรบบิท พอยท์เพื่อเเลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (“คูปองเที่ยวเดินทางฟรี”) ได้ โดยคูปองดังกล่าวจะออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ซึ่งสมาชิกสามารถใช้แรบบิท พอยท์แลกได้ผ่านทางช่องทาง “แอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส” เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทนักเรียน นักศึกษา – สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิทประเภทนักเรียน นักศึกษา

จำนวน
เที่ยวเดินทางฟรี (เที่ยว)

จำนวนแรบบิท พอยท์
ที่ใช้ (พอยท์)

1

200

3

450

5

750

10

1500


- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทบุคคลทั่วไป – สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป

จำนวน
เที่ยวเดินทางฟรี (เที่ยว)

จำนวนแรบบิท พอยท์
ที่ใช้ (พอยท์)

1

250

3

600

5

1000

10

2000


ทั้งนี้ การสะสมพอยท์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

- สำหรับบัญชีสมาชิกที่มีบัตรแรบบิททั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักเรียน นักศึกษา ผูกไว้ในบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เดียวกัน สมาชิกจะสามารถแลกได้เฉพาะคูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น

- ในการแลกคูปองเที่ยวเดินทางฟรี สมาชิกจะต้องเลือกว่าจะใช้เที่ยวเดินทางฟรีตามคูปองดังกล่าวผ่านบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ซึ่งการแลกคูปองแต่ละช่องทางจะมีเงื่อนไขและขั้นตอนการเติมเที่ยวเดินทางฟรีที่แตกต่างกัน (โปรดศึกษารายละเอียดตามข้อ 3) ด้านล่างนี้)

- เมื่อกระบวนการยืนยันการเเลกพอยท์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือคืนพอยท์สะสมในทุกกรณี

3.1.3) ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้คูปองเที่ยวเดินทางฟรี
(a) สำหรับสมาชิกที่เลือกใช้คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทเติมผ่านบัตรแรบบิท

- เมื่อกระบวนการใช้แรบบิท พอยท์แลกคูปองเสร็จสมบูรณ์ คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทเติมผ่านบัตรแรบบิทจะปรากฏในเมนู My Account ของแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งคูปองดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมาชิกกดแลกคูปอง (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้กด “ใช้คูปอง” ภายในกำหนดเวลา 72 ชั่วโมงดังกล่าว คูปองเที่ยวเดินทางฟรีนั้นจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติ)

- ในการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิท สมาชิกสามารถกด “ใช้คูปอง” ผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส โดยจะปรากฏ QR Code ขึ้นทางหน้าจอ ซึ่งสมาชิกจะต้องแสดง QR Code ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีบีทีเอส ภายใน 10 นาที นับแต่เวลาที่กด “ใช้คูปอง” เพื่อเติมเที่ยวเดินทางฟรี (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวภายในเวลา 10 นาที คูปองเที่ยวเดินทางฟรีนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสมาชิกจะไม่สามารถขอแรบบิท พอยท์ที่ใช้แลกคูปองดังกล่าวคืนได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้นั้น เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสมาชิกสามารถติดต่อ Rabbit Rewards Call Center ได้ที่ 02-150-0523 ทั้งนี้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและคืนแรบบิท พอยท์ไปยังบัญชีของสมาชิกต่อไป)

- 1 QR Code = 1 สิทธิ

- การแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่นั้น ต้องแสดง QR Code ที่ปรากฎขึ้นในขณะใช้งานจริงเท่านั้น กล่าวคือ ไม่สามารถถ่ายรูป QR Code ผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกเป็นรูปภาพแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

- บัตรแรบบิท 1 ใบ สามารถรองรับการเติมคูปองได้เพียง 2 คูปอง โดยมีเงื่อนไขในการเติมคูปอง ดังนี้

• การเติมคูปองใบที่ 1  - สามารถเติมได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด

• การเติมคูปองใบที่ 2  - สามารถเติมได้เมื่อมีการใช้เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองใบที่ 1 แล้วอย่างน้อย 1 เที่ยว (เช่น คูปองใบที่ 1 มี 3 เที่ยวเดินทางฟรี)

• การเติมคูปองใบที่ 3  - สามารถเติมได้เมื่อผู้โดยสารใช้คูปองใบที่ 1 หมดแล้ว

- ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้ใช้แรบบิท พอยท์แลกคูปองใบที่ 3 (ตามตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น) แล้วแต่ไม่สามารถเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิทได้ด้วยเหตุดังกล่าว สามารถขอรับแรบบิท พอยท์ที่ใช้แลกคูปองใบดังกล่าวคืนได้ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีบีทีเอส

- เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองที่เติมเข้าบัตรแรบบิทจะสามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางครั้งถัดไป

(b) สำหรับสมาชิกที่เลือกใช้คูปองเที่ยวเดินทางผ่านบัญชี แรบบิทไลน์เพย์

- เมื่อกระบวนการใช้พอยท์แลกคูปองเสร็จสมบูรณ์ เที่ยวเดินทางฟรีตามคูปองเที่ยวเดินทางประเภทเติมผ่านบัญชีแรบบิทไลน์เพย์จะปรากฏในเมนู My Pass ของแอปพลิเคชัน LINE ที่สมาชิกได้ผูกไว้กับบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

- บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ 1 บัญชี สามารถรองรับการเติมคูปองได้เพียง 2 คูปอง โดยมีเงื่อนไขในการเติมคูปอง ดังนี้

• การเติมคูปองใบที่ 1  - สามารถเติมได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด

• การเติมคูปองใบที่ 2  - สามารถเติมได้เมื่อมีการใช้เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองใบที่ 1 แล้วอย่างน้อย 1 เที่ยว (เช่น คูปองใบที่ 1 มี 3 เที่ยวเดินทางฟรี)

• การเติมคูปองใบที่ 3  - สามารถเติมได้เมื่อผู้โดยสารใช้คูปองใบที่ 1 หมดแล้ว

- เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองที่เติมเข้าบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ จะสามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป

(c) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ
- คูปองเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสนี้ไม่สามารถขาย เเลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

4) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากแรบบิท รีวอร์ดส
เที่ยวเดินทางฟรีสามารถใช้เดินทางบนรถไฟฟ้าบีทีเอสได้เฉพาะเส้นทางหลัก สายสีลม-สุขุมวิท (รวม 24 สถานี) และรวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) รวมทั้งหมดสามารถใช้เดินทางฟรีได้ 26 สถานี
เมื่อมีการใช้บัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่มีเที่ยวการเดินทางฟรีจากบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส บนเส้นทางหลักสายสีลม-สุขุมวิท รวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) รวมทั้งหมดสามารถใช้เดินทางฟรีได้ 26 สถานี ระบบจะตัดค่าโดยสารบีทีเอสจากเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ นั้นเป็นลำดับแรกจนกว่าเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ดังกล่าวจะถูกใช้จนหมดหรือสิ้นอายุ (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) จึงจะเริ่มจะตัดเงินที่เติมอยู่ในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) เพื่อชำระค่าโดยสารบีทีเอส
- สมาชิกจะต้องใช้เที่ยวเดินทางฟรีเที่ยวแรกภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) โดยเที่ยวเดินทางฟรีที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่มีการใช้งานครั้งแรก (สำหรับเที่ยวเดินทางฟรีที่สมาชิกไม่ได้ใช้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
- ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา แบริ่ง สำโรง ปู่เจ้า ช้างเอราวัณ โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ แพรกษา สายลวด เคหะฯ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีส่วนต่อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 10 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทนักเรียน นักศึกษา) หรือ 15 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป)
- ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี เจริญนคร (ไอคอนสยาม) คลองสาน ประชาธิปก สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 15 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเเก้ไขหรือเปลี่ยนเเปลงข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องเเจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดศึกษาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Rabbit Rewards Call Center โทร. 02-150-0523 หรือ https://rewards.rabbit.co.th 

Redemptions available here

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา