ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

โหลด แลก ลุ้นกับ RABBIT REWARDS

Description

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม 

แลกพอยท์ รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรี 

  • แลก 10 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แลกเลย
  • แลก 100 พอยท์ รับ 10 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แลกเลย
  • แลก 500 พอยท์ รับ 50 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แลกเลย

    ดาวโหลดแอป Rabbit Rewards ที่นี่ 

  • แลก 100 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น ผ่านทาง เว็ปไซต์ แลกเลย 
  • แลก 1,000 พอยท์ รับ 10 สิทธิ์ลุ้น ผ่านทาง เว็ปไซต์ แลกเลย 
  • แลก 5,000 พอยท์ รับ 50 สิทธิ์ลุ้น ผ่านทาง เว็ปไซต์ แลกเลย 

เงื่อนไขกิจกรรม

สมาชิก Rabbit Rewards มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม 

(“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้

ของรางวัลไม่สามารถตัด ทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นหรือเงินสดได้ 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร


รายละเอียดของรางวัล รอบเดือน 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

- HUAWEI Mate 40 Pro จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 34,990 บาท รวมมูลค่า 34,990 บาท 

- HUAWEI Macbook D 14 i5 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 23,990 บาท รวมมูลค่า 23,990 บาท 

- HUAWEI MatePad Pro LTE จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 19,900 บาท รวมมูลค่า 19,900 บาท 

- HUAWEI GT2 Pro จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 19,980 บาท 

- HUAWEI FreeBuds Studio จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 19,980 บาท 

- HUAWEI nova7i จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 15,980 บาท 

- HUAWEI Y7a จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,999 บาท รวมมูลค่า 11,998 บาท 

- HUAWEI Freebuds Pro จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,499 บาท รวมมูลค่า 10,998บาท 

- HUAWEI  WatchFit จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,499 บาท รวมมูลค่า 6,998 บาท 

- HUAWEI FreeLace Pro จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,999 บาท รวมมูลค่า 5,998 บาท 

- HUAWEI Band 4e จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 799 บาท รวมมูลค่า 3,995 บาท 

รวม 22 รางวัล มูลค่ากว่า  174,807  บาท


จับรางวัลวันที่ 20 กรกฏาคม  2564

ประกาศรางวัลวันที่ 22 กรกฏาคม  2564


บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

Terms

เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ  ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม 

3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

7. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้

10. ของรางวัลไม่สามารถตัด ทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นหรือเงินสดได้ 

11. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rabbitrewards.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 22 กรกฏาคม  2564


*ใบขออนุญาตเลขที่ 96/2564

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.