ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Rabbit Rewards Cashback

Description

💸ยิ่งช้อป ยิ่งได้เงินคืน💸
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งพร้อมรับเงินคืนในทุกๆการใช้จ่ายสูงสุดถึง 56%* จากร้านค้าชั้นนำ อาทิเช่น Shopee, AliExpress, JD Central, Lazada, Robinson และอีกมากมาย

👉 ช้อปเลย 👈 (บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น)

Terms

การรับเงินคืน
- ทุกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จึงจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถสะสมเงินในกระเป๋าเงิน และสามารถถอนเงินได้ทันทีเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่ระบบกำหนด และหากมีรายการที่ไม่อนุมัติจากทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบจะหักเงินคืนจำนวนดังกล่าวกลับคืนสู่ระบบ และยอดเงินในกระเป๋าเงินของคุณจะติดลบได้ และบัญชีสามาชิกจะถูกระงับชั่วคราว
- สมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถรับเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อร้านค้ายืนยันรายการแล้วเท่านั้น ระยะเวลา 30 - 120 วัน

การถอนเงิน
- สามารถถอนเงินทั้งหมด จากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
- สามารถถอนผ่านช่องทางต่อไปนี้: แปลงเงินคืนเป็น Rabbit Reward Point, โอนผ่านธนาคาร, หรือ Paypal

การระงับการใช้บริการเมื่อทำผิดข้อกำหนด

- สมาชิกมีกระเป๋าเงินติดลบ
- สมาชิกมีการยกเลิกสินค้าบ่อยครั้
- สมาชิกมีเจนตนาฉ่อโกง หรือ ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ

อื่นๆ
- รายการเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแต่ละที่ สามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆของร้านค้าได้ในหน้ารายละเอียด
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เปอร์เซ็นต์เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เงินคืนที่สมาชิกได้รับแล้ว

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.