ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
โหลด แลก ลุ้น 1 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ รับรางวัลฟรี มูลค่ารวมกว่า 521,425 บาท

วิธีร่วมสนุก โหลด แลก ลุ้น

แลก 1 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส

แลก 10 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทาง เว็ปไซต์ แรบบิท รีวอร์ดส

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นี่

รายละเอียดของรางวัล รอบเดือน 15 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2563 รวม 80 รางวัล มูลค่ากว่า 521,425 บาท

  1. HUAWEI Gentle Monster Eyewear มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 23,980 บาท
  2. HUAWEI Nova 5T มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 329,700 บาท
  3. HUAWEI Y9 Prime 2019 มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 15,980 บาท
  4. HUAWEI Watch GT2 มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 11 รางวัล มูลค่ารวม 76,890 บาท
  5. HUAWEI FreeBuds 3 มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 49,900 บาท
  6. HUAWEI Band4 มูลค่า 999 บาท จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารวม 24,975 บาท
  • บริษัทจะมีการจับรางวัลวันที่ 23 กันยายน 2563 
  • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 กันยายน 2563 ทาง www.rabbitrewards.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล 

เงื่อนไข

๑. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา ๑ ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ  ในวันและเวลาทำการภายใน ๓o วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๒. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม 

๓. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้

๔. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,ooo บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

๖. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

๗. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

๘. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๙. แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้

๑๐. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rabbitrewards.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา