Little Artist Brand: ส่วนลด 15% เมื่อสั่งซื้อของเล่นเพื่อการเรียนรู้
Little Artist
60 พอยท์

เว็บไซต์

  • ใช้โค้ดรางวัลนี้ได้ที่ Little Artist

แลก 60 พอยท์ เพื่อรับส่วนลด 15% เมื่อสั่งซื้อของเล่นเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซท์ shop.littleartistbrand.com

คูปองนี้เป็นคูปองดิจิทัล ผู้ใช้ต้องมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ และคูปองจะหมดอายุภายใน 3 วัน

1. สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก Rabbit Rewards เท่านั้น

2. สมาชิก Rabbit Rewards สามารถใช้รหัสส่วนลดได้ในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซท์ shop.littleartistbrand.com

3. สมาชิกที่ได้รับรหัสต้องกรอกรหัสส่วนลดที่ได้รับในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อใช้สิทธิ์การรับส่วนลดนั้น

4. แลกรับ ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กผ่านทางเว็บไซท์ shop.littleartistbrand.com ด้วยพอยท์ 60 พอยท์

5. Laken brand และ Boogie Board สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการ

6. จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 รหัสโปรโมชัน ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น

7. จำกัดสิทธิพิเศษจำนวน 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

8. สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึง 31 พฤษภาคม 2560

9. สามารถใช้สิทธิ์ (รหัสโปรโมชั่น) ได้ภายใน 3 วันหลังจากกดแลกรับสิทธิ์

10. หมดเขตการใช้สิทธิ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 นาฬิกา 

11. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ 

12. ไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชั่นจากการ capture หน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนสะสมในทุกกรณี เมื่อยืนยันการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์

15. สามารถแลกใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซท์ shop.littleartistbrand.com

สอบถามข้อมูล โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ