Polpa: ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อสั่งอาหารกับพอลพ่า
พอลพ่า
10 พอยท์

แลก 10 พอยต์สำหรับฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อสั่งอาหารกับพอลพ่า

• รหัสโปรโมชันมีอายุ 3 วัน กรุณกรอกรหัสโปรโมชันที่ www. https://polpa.co/bangkok/menu ก่อนการชำระเงิน
• 1 รหัสโปรโมชัน 1 สิทธิ์
• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มีนาคม 2562
• โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนสะสมในทุกกรณี เมื่อยืนยันการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์

สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ