มูลนิธิ ศิริราช: บริจาค 10 บาทให้กับศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิศิริราช
59 พอยท์

แลก 59 พอยท์เพื่อบริจาค 10 บาทให้กับมูลนิธิศิริราช

• หลังจากกดแลกรับสิทธิ์ ทางแรบบิท รีวอร์ดส จะโอนเงินให้กับทางมูลนิธิทุกๆสิ้นเดือน

• ลูกค้าที่มียอดบริจาคมากกว่า 100 บาทภายในเดือนนั้นๆ สามารถส่งคำร้องเพื่อออกใบลดหย่อนภาษีได้ เพียงแจ้งความประสงค์มายังแรบบิท รีวอร์ดส

• ลูกค้าที่บริจาคตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 สามรถขอใบลดหย่อนภาษีได้ แต่จะนำไปลดหย่อนได้ของรอบภาษีปีถัดไป ซึ่งจะได้ใบลดหย่อนภาษีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

•  สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มีนาคม 2562

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนสะสมในทุกกรณี เมื่อยืนยันการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์


สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ