โยชิโนยะ : ฟรี!ข้าวหน้าหมู ขนาดปกติ (1พอยท์)
โยชิโนยะ
1 พอยท์
เหลือเพียง 0 เท่านั้น
ปลดล็อคในอีก

แลก 1 พอยท์เพื่อรับฟรี! ข้าวหน้าหมู ขนาดปกติ

คูปองนี้เป็นคูปองดิจิทัล ผู้ใช้ต้องมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ และคูปองจะหมดอายุภายใน 3 วัน

• รหัสโปรโมชันมีอายุ 3 วัน กรุณาแจ้งใช้สิทธิ์โดยการแสดงรหัสโปรโมชันกับทางพนักงานที่หน้าร้านค้าก่อนการสั่งซื้อและกดยืนยันการใช้สิทธิ์โดยกด”ใช้คูปองนี้”ทุกครั้ง
• 1 รหัสโปรโมชันต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ
• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
•โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
• ไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชั่นจากการ capture หน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนสะสมในทุกกรณี เมื่อยืนยันการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์
• สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่ โยชิโนยะทุกสาขา ยกเว้น Food Heaven และ MBK Food Island

สอบถามข้อมูลติดต่อ แรบบิท รีวอร์ดส คอลล์เซ็นเตอร์ โทร. 02 618 3777 rewards.rabbit.co.th

รายการที่น่าสนใจ