ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด

บีทีเอส: ฟรี* 3 เที่ยวเดินทาง สำหรับบัตรแรบบิท นักเรียน นักศึกษา

บีทีเอส
450
พอยท์
รายละเอียด

แลก 450 พอยท์ เพื่อรับฟรี 3 เที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับผู้โดยสารที่ใช้ บัตรแรบบิท ประเภทนักเรียน นักศึกษา

#BTS #BTSRabbitCard

เงื่อนไข

1. คูปองมีอายุ 72 ชั่วโมงหลังการกดเเลก เเละมีอายุ 30 นาทีหลังการกดใช้ ควรกดใช้คูปองหลังจากยื่นบัตรเพื่อเติมเที่ยวเดินทางที่หน้าห้องขายบัตรโดยสาร หากหมดอายุไม่สามารถยกเลิกได้

2. เงื่อนไขและวิธีการรับแรบบิท พอยท์ คลิกที่นี่ 

3. การใช้แรบบิท พอยท์เพื่อแลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส
    เฉพาะสมาชิกผู้ที่ผูกบัตรแรบบิท เข้ากับบัญชีแรบบิท รีวอร์ดสที่จะสามารถใช้แรบบิท พอยท์เพื่อเเลกคูปองสำหรับเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส (“คูปองเที่ยวเดินทางฟรี”) ได้ โดยคูปองดังกล่าวจะออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ซึ่งสมาชิกสามารถใช้แรบบิท พอยท์แลกได้ผ่านทางช่องทาง “แอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส” เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
    แลก 450 พอยท์ เพื่อรับฟรี 3 เที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับผู้โดยสารที่ใช้ บัตรแรบบิท ประเภทนักเรียน นักศึกษา”
    ทั้งนี้ การแลกพอยท์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
    ● สำหรับบัญชีสมาชิกที่มีบัตรแรบบิททั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักเรียน นักศึกษา ผูกไว้ในบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส เดียวกัน สมาชิกจะสามารถแลกได้เฉพาะคูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดการใช้คูปองนี้ตามข้อ 4 ด้านล่าง)
    ● เมื่อกระบวนการยืนยันการเเลกพอยท์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือคืนพอยท์สะสมในทุกกรณี
    ● เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองที่เติมเข้าบัตรแรบบิท จะสามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางในครั้งถัดไป

4. ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้คูปองเที่ยวเดินทางฟรี
    สำหรับสมาชิกที่เลือกใช้คูปองเที่ยวเดินทางผ่านบัตรแรบบิท
    ● เมื่อกระบวนการใช้แรบบิท พอยท์แลกคูปองเสร็จสมบูรณ์ คูปองเที่ยวเดินทางฟรีประเภทเติมผ่านบัตรแรบบิทจะปรากฏในเมนู My Account ของแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดสของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งคูปองดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมาชิกกดแลกคูปอง (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้กด “ใช้คูปอง” ภายในกำหนดเวลา 72 ชั่วโมงดังกล่าว คูปองเที่ยวเดินทางฟรีนั้นจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติ)
    ● ในการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิท สมาชิกสามารถกด “ใช้คูปอง” ผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส โดยจะปรากฏ QR Code ขึ้นทางหน้าจอ ซึ่งสมาชิกจะต้องแสดง QR Code ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีบีทีเอส ภายใน 30 นาที นับแต่เวลาที่กด “ใช้คูปอง” เพื่อเติมเที่ยวเดินทางฟรี (ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวภายในเวลา 30 นาที คูปองเที่ยวเดินทางฟรีนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสมาชิกจะไม่สามารถขอแรบบิท พอยท์ที่ใช้แลกคูปองดังกล่าวคืนได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการที่สมาชิกไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้นั้น เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสมาชิกสามารถติดต่อ Rabbit Rewards Call Center ได้ที่ 02-150-0523 ทั้งนี้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและคืนแรบบิท พอยท์ไปยังบัญชีของสมาชิกต่อไป)
    ● 1 QR Code = 1 สิทธิ
    ● การแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่นั้น ต้องแสดง QR Code ที่ปรากฎขึ้นในขณะใช้งานจริงเท่านั้น กล่าวคือ ไม่สามารถถ่ายรูป QR Code ผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกเป็นรูปภาพแล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
    ● บัตรแรบบิท ใบ สามารถรองรับการเติมคูปองได้เพียง 2 คูปอง โดยมีเงื่อนไขในการเติมคูปอง ดังนี้
        การเติมคูปองใบที่ 1 – สามารถเติมได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด
        o การเติมคูปองใบที่ 2 – สามารถเติมได้เมื่อมีการใช้เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองใบที่ 1 แล้วอย่างน้อย 1 เที่ยว (เช่น คูปองใบที่ 1 มี 3 เที่ยวเดินทางฟรี สมาชิกต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งเที่ยวเดินทาง จึงจะใช้คูปองใบที่ 2 เติมเข้าบัตรแรบบิทได้)
        o การเติมคูปองใบที่ 3 – สามารถเติมได้เมื่อผู้โดยสารใช้เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองใบที่ 1 หมดแล้ว
    ● ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้ใช้แรบบิท พอยท์แลกคูปองใบที่ 3 (ตามตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น) แล้วแต่ไม่สามารถเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิทได้ด้วยเหตุดังกล่าว สามารถขอรับแรบบิท พอยท์ที่ใช้แลกคูปองใบดังกล่าวคืนได้ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีบีทีเอส
    ● เที่ยวเดินทางฟรีจากคูปองที่เติมเข้าบัตรแรบบิทจะสามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางครั้งถัดไป

    ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ
    ● คูปองเที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เที่ยวเดินทางฟรีด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากแรบบิท รีวอร์ดส
    ● เที่ยวเดินทางฟรีสามารถใช้เดินทางบนรถไฟฟ้าบีทีเอสได้เฉพาะเส้นทางหลัก สายสีลม-สุขุมวิท (รวม 24 สถานี) และรวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) รวมทั้งหมดสามารถใช้เดินทางฟรีได้ 26 สถานี
    ● เมื่อมีการใช้บัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ที่มีเที่ยวเดินทางฟรีจากบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส บนเส้นทางหลักสายสีลม-สุขุมวิท รวมถึงสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ (แต่ไม่รวมสถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม-สุขุมวิท) ระบบจะตัดค่าโดยสารบีทีเอสจากเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ นั้นเป็นลำดับแรกจนกว่าเที่ยวเดินทางฟรีในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ ดังกล่าวจะถูกใช้จนหมดหรือสิ้นอายุ (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) จึงจะเริ่มจะตัดเงินที่เติมอยู่ในบัตรแรบบิทหรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) เพื่อชำระค่าโดยสารบีทีเอส
    ● สมาชิกจะต้องใช้เที่ยวเดินทางฟรีเที่ยวแรกภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีการเติมเที่ยวเดินทางฟรีเข้าบัตรแรบบิท หรือบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (แล้วแต่กรณี) โดยเที่ยวเดินทางฟรีที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่มีการใช้งานครั้งแรก (สำหรับเที่ยวเดินทางฟรีที่สมาชิกไม่ได้ใช้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)
    ● ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา แบริ่ง สำโรง ปู่เจ้า ช้างเอราวัณ โรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ ศรีนครินทร์ แพรกษา สายลวด เคหะฯ ห้าแยกลาดพร้าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีส่วนต่อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 10 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทนักเรียน นักศึกษา) หรือ 15 บาท (สำหรับบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป)
    ● ในกรณีที่สมาชิกใช้เที่ยวเดินทางฟรี โดยเดินทางเข้าหรือออก สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี เจริญนคร (ไอคอนสยาม) คลองสาน ประชาธิปก สมาชิกจะถูกหักค่าโดยสารเพิ่มเที่ยวละ 15 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเเก้ไขหรือเปลี่ยนเเปลงข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องเเจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดศึกษาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมแรบบิท รีวอร์ดส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Rabbit Rewards Call Center โทร. 02-150-0523 หรือ https://rewards.rabbit.co.th

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา