ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

HUAWEI: Get 1 chance for free HUAWEI Band 4 value 999 THB

Huawei
10
points
Promotion Period
15/07/20 - 31/08/20
Description

Redeem 1 point to get 1 chance when redeeming on application


Redeem 10 points to get 1 chance when redeeming on website


for free  HUAWEI Band 4 value 999 THB


Draw date: 23 September 2020

Winner announcement: 25 September 2020


#หัวเว่ย

Terms

รายละเอียด

  วิธีร่วมสนุก โหลด แลก ลุ้น

  แลก 1 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทางแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส

  แลก 10 พอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อแลกผ่านทาง เว็ปไซต์ แรบบิท รีวอร์ดส

  รายละเอียดของรางวัล รอบเดือน 15 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2563 รวม 80 รางวัล มูลค่ากว่า 521,425 บาท

  1. HUAWEI Gentle Monster Eyewear มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 23,980 บาท
  2. HUAWEI Nova 5T มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 329,700 บาท
  3. HUAWEI Y9 Prime 2019 มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 15,980 บาท
  4. HUAWEI Watch GT2 มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 11 รางวัล มูลค่ารวม 76,890 บาท
  5. HUAWEI FreeBuds 3 มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 49,900 บาท
  6. HUAWEI Band4 มูลค่า 999 บาท จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารวม 24,975 บาท
  • บริษัทจะมีการจับรางวัลวันที่ 23 กันยายน 2563 
  • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 กันยายน 2563 ทาง www.rabbitrewards.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล 

  เงื่อนไข

  1. สมาชิก Rabbit Rewards มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม 
  2. (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. แรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ที่ใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้
  4. ของรางวัลไม่สามารถตัด ทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นหรือเงินสดได้ 
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

  Similar Items

  This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.