ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Red Planet Phuket Patong: Get 1 chance for free Standard Room for 2 nights value 3,000 THB

เที่ยวฟรีทั่วไทย กับ Rabbit Rewards
100
points
ONLY 198828 ITEMS LEFT
Promotion Period
01/03/21 - 30/04/21
Description

*Redeem only 10 points via application Click Here

Redeem 100 points to get 1 chance for free Standard Room for 2 nights value 3,000 THB (exclude breakfast)

#เรด แพลนเนต ภูเก็ต ป่าตอง

*Apple is not a sponsor for this activity.

Terms
  • กรุณาแจ้งใช้สิทธิ์โดยการแสดงรหัสโปรโมชั่นกับทางพนักงานเพื่อรับสิทธิที่โรงแรม เรด แพลนเนต ภูเก็ต ป่าตอง

  • 1 รหัสโปรโมชัน 1 สิทธิ์

  •  ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักที่โรงแรม เรด แพลนเนต ภูเก็ต ป่าตอง วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  • การเข้าพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างอยู่ในขณะนั้น ๆ

  • ไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชันจากการ capture หน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์   

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

Similar Items

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.