ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
Apply promo code

Shibuya Shabu: 50 THB e-voucher

339
points
Promotion Period
01/09/20 - 31/12/20
Description

Redeem 339 points to get 50 THB e-voucher


#ชิบูย่า ชาบู

Terms

• Promotion code will expired within 7 days after redeemed. Please present your promotion code to staff

• 1 Promotion Code 1 Right

• This Promotion code is not allowed to transfer, sale, exchange for any commercial purpose.  

• Promotion is available for redemption from now -31 December 2020

• Promotion code cannot be exchanged for cash.

• Screen shot of promotion code is invalid for usage.

• Rabbit Rewards reserves the right to modify terms & conditions or abort any promotions at any time without prior notice.

• Rabbit Rewards reserve the right to Cancel or Refund of Rabbit Rewards points once the promotion is successfully redeemed

• This coupon can use all branches

For more information please contact Rabbit Rewards, tel. +662 618 3777 rewards.rabbit.co.th

Similar Items

This website uses cookies to offer you a better experience including to personalize content and ads. You agree to the Terms and Conditions of our services and acknowledge our Privacy Policy.