ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
นโยบายธุรกิจ
สำหรับโปรแกรมสมาชิกรายเดือน แรบบิท รีวอร์ดส
1. โปรแกรมสมาชิกรายเดือน แรบบิท รีวอร์ดส

“โปรแกรมสมาชิกรายเดือน แรบบิท รีวอร์ดส” ( “โปรแกรมสมาชิก”) คือโปรแกรมสมาชิกของ บริษัทแรบบิท รีวอร์ดส จำกัด (“บริษัทฯ”) ที่ออกแบบมาสำหรับสมาชิกของบริษัทฯ (“สมาชิก”) ภายใต้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขทั่วไปของ แรบบิท รีวอร์ดส และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแต่ละแพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ คูปอง ภายใต้โปรแกรมสมาชิกนี้ สมาชิกจะต้องมีบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส และเข้าสู่ระบบบัญชีแรบบิท รีวอร์ดส ทุกครั้งก่อนทำการซื้อแพ็กเกจ


ภายใต้โปรแกรมสมาชิกของบริษัทฯ สมาชิกสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายที่บริษัทฯ และ พันธมิตรของเรามอบให้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สิทธิประโยชน์จะขึ้น อยู่กับแพ็กเกจที่เสนอ เช่น 30 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน ฯลฯ แพ็กเกจที่สมาชิกเลือกจะต้องดำเนินการชำระเงิน อย่างสมบูรณ์เพื่อเข้าถึงบริการที่นำเสนอโดยแพ็กเกจดังกล่าว ปัจจุบันแพ็กเกจภายใต้โปรแกรมสมาชิก มีให้บริการที่แอปพลิเคชัน Rabbit Rewards เท่านั้น

2. แพ็กเกจสมาชิกรายเดือน แรบบิท รีวอร์ดส

เสำหรับแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน แรบบิท รีวอร์ดส ("แพ็กเกจ") นั้น บริษัทฯ มีสิทธิประโยชน์หลากหลาย ประเภทให้สมาชิกได้เลือกซื้อและใช้บริการ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ในข้อกำหนดและ เงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ


แพ็กเกจที่สมาชิกซื้อแล้วไม่สามารถถูกโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ เช่นเดียวกับ คะแนน แรบบิท รีวอร์ดส ที่ได้จากการซื้อแพ็กเกจและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้แพ็กเกจก็ไม่สามารถถูกโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ อีกทั้ง แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ได้


ในกรณีของแพ็กเกจรายเดือนชำระแบบต่อเนื่อง หรือ recurring package (“แพ็กเกจแบบชำระแบบ ต่อเนื่อง”) แพ็กเกจดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในทุกๆรอบการเรียกเก็บเงินของแพ็กเกจนั้นๆ เว้นแต่แพ็กเกจแบบชำระแบบต่อเนื่องดังกล่าวจะถูกยกเลิกก่อนการต่ออายุอัตโนมัติในครั้งถัดไป สำหรับวิธีการเรียกเก็บเงินและเก็บเงิน นั้นจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการและช่องทางเดียวกันกับช่องทางที่สมาชิกเคยลงทะเบียนไว้ในตอนซื้อแพ็กเกจแบบชำระแบบต่อเนื่องครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆแก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯดำเนินการ เปลี่ยนแปลงใดๆตามที่สมาชิกร้องขอภายในเวลาที่สมควรต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งข้อความใด ๆ เพื่อแจ้งเตือนสมาชิก ในการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลถัดไปสำหรับแพ็กเกจรายเดือน ชำระแบบต่อเนื่อง


สมาชิกสามารถยกเลิกแพ็กเกจรายเดือนชำระแบบต่อเนื่องได้ตลอดเวลาก่อนรอบบิลถัดไป อย่างไรก็ตาม การยกเลิกจะมีผลในรอบบิลถัดไป


บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิกถอนนโยบายธุรกิจนี้ รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับแต่ละแพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ คูปองได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า


บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการภายใต้แพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ คูปอง หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรมสมาชิกรายเดือนแรบบิทรีวอร์ดสและข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแต่ละแพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือคูปอง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับแพ็กเกจ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่ support@rabbit.co.th

3. การชำระเงิน

สมาชิกตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสมาชิก


ภายใต้โปรแกรมสมาชิก ในกรณีที่แพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ หรือคูปองที่มีร้านค้ารายอื่นเสนอขายให้แก่สมาชิก ซึ่งไม่ใช่แพ็กเกจ ผลิตภัณฑ์ หรือคูปองของบริษัทฯ สมาชิกรับทราบว่าบริษัทฯจะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากสมาชิก ในนามของร้านค้าดังกล่าว


ช่องทางการชำระเงิน


- บัตรเครดิต: วิธีนี้ใช้ได้กับบัตรเครดิตทุกประเภทที่ใช้ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรือ เจซีบี


- บัตรเดบิต: วิธีนี้ใช้ได้กับบัตรเดบิตของประเทศไทยที่ใช้ วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด หรือ เจซีบี อย่างไรก็ตาม กรณีอาจมีข้อจำกัดในการทำธุรกรรมออนไลน์ของสมาชิก ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สมาชิกมีอยู่ต่อธนาคารนั้นๆเอง

4. การจัดส่ง

แพ็กเกจที่ซื้อโดยสมาชิกจะถูกส่งไปยังบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส ทันทีที่การชำระเงินค่าแพ็กเกจของสมาชิกสมบูรณ์

5. การคืนเงิน

5.1 สิทธิในการคืนเงิน

a) แพ็กเกจที่ซื้อต้องยังไม่ถูกใช้งาน และ


b) คะแนนแรบบิท รีวอร์ดส ที่ได้รับจากแพ็กเกจที่ซื้อต้องยังไม่ถูกใช้ และ


c) สมาชิกติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯทางอีเมลล์ support@rabbit.co.th ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่สมาชิกซื้อแพ็กเกจ โดยส่งคำขอคืนเงินพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.2 ด้านล่าง เพื่อให้บริษัทฯได้ตรวจสอบข้อมูล

หากสมาชิกใช้แพ็กเกจ และ/หรือ คะแนน แรบบิท รีวอร์ดส ที่ได้รับจากแพ็กเกจที่ซื้อไปแล้ว สมาชิกไม่มีสิทธิในการยื่นคำขอเพื่อรับเงินคืน

5.2 เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น

I. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องโดยสมาชิก (โปรดทราบว่าบริษัทฯไม่มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของสมาชิก เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลกลุ่มเลือด ดังนั้น โปรดปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนส่งเอกสาร/ข้อมูลให้กับบริษัทฯ)


II. ภาพถ่ายจากภาพหน้าจอที่แสดงสถานะความเป็นสมาชิก จากบัญชีสมาชิก แรบบิท รีวอร์ดส


III. ชื่อผู้ใช้ของสมาชิก จากบัญชีสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส


IV. สำเนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือใบกำกับภาษีที่สมาชิกได้รับเมื่อซื้อแพ็กเกจจากบริษัทฯ

บริษัทฯจะพิจารณาคำขอคืนเงินของสมาชิกและดำเนินการคืนเงินภายใน 15 (สิบห้า) วัน


บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเฉพาะในกรณีที่สมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นข้างต้นในข้อ 5.1 และ 5.2 อย่างเคร่งครัด


ดุลยพินิจในการคืนเงินอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกรับทราบและตกลงว่า การตัดสินของบริษัทฯเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันทางกฎหมาย สมาชิกตกลงที่จะไม่ฟ้องร้อง ร้องเรียน หรือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา