highlight

รับ 1 พอยท์เมื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS 1 เที่ยว

สะสมได้สูงสุด 40 พอยท์ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ใช้บัตรแรบบิทที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเรา
 

- รับ 5 พอยท์เมื่อใช้บัตรแรบบิทที่ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเรา ดูร้านค้าทั้งหมดที่นี่

- รับ 1 พอยท์เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ครั้งที่2 เป็นต้นไป ที่ร้านค้าเดียวกันวันเดียวกัน