ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ขึ้นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อแสดงถึงความมุ่ง มั่นของบริษัทในการรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงแนว ทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ https://rewards.rabbit.co.th (“เว็บไซต์”)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งท่านอาจจะต้องกรอก ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก แรบบิท รีวอร์ดสบนเว็บไซต์, กรอกใบสมัคร, ตอบแบบสอบถาม, แลกของรางวัล หรือ สมัครรับข่าวสารจากบริษัท อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ ซึ่งหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ ข้อมูลท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ได้ และอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก บริษัท เช่นการได้รับและการแลกคะแนนสะสม และการรับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ จากบริษัท

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้เพื่อจุดประสงค์ ทางการตลาดของบริษัทเท่านั้น เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล, ข้อความทางการตลาด, เพื่อพัฒนาบทความหรือเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ, รวบรวมข้อมูลของท่าน เพื่อดูว่าส่วนไหนที่ท่านให้ ความสนใจเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิ ยกเลิกการรับข่าวสารดังกล่าวได้ตามต้องการตลอดเวลา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเว้นแต่ได้กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น แต่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้หากเป็นคำสั่งของศาล, กฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐบาล

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดก็ได้ ซึ่งหากมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บริษัทจะทำการอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดบนเว็บไซต์

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้มีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อนโยบายความ เป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งสิ้น

นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ได้ติดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทาง ไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ

การติดต่อเรา

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือแนวทางปฏิบัติใดๆของเว็บไซต์ หรือมีปัญหาขัด ข้องในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถติอต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
21 อาคาร ทีเอสที ชั้น 19 ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2618-3777
อีเมล: support@rabbit.co.th